Aanmelden

Bedankt dat je hebt gekozen voor ZenVol Studio! Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe je je kunt inschrijven bij ZenVol Studio en je je kunt aanmelden voor de lessenserie of workshop naar keuze.

Thank you for choosing ZenVol Studio! Here is explained step by step how you can sign up with ZenVol Studio and you can apply for the lesson series or workshop of your choice. 


STAP 1

Meld je aan bij ZenVol studio en maak een account aan. ZenVol Studio werkt samen met Fitmanager waardoor je gemakkelijk online jouw account kunt beheren. Gewoon via de ZenVol Studio website of met de app. Je kunt je aan en afmelden voor de lessen en workshops, een abonnement of leskaart aanschaffen en betalen en andere producten kopen. Je wordt automatisch op de hoogte gehouden wanneer je abonnement of leskaart verloopt -of er veranderingen zijn in het rooster -of als een van jouw lessen vervallen.

> Scroll verder naar Stap 2

STEP 1

Sign up with ZenVol studio and create an account. ZenVol Studio works with Fitmanager so you can manage your account online -quick and easy. Simply via the ZenVol Studio website or with the app.  You can subscribe and unsubscribe for classes and workshops, purchase a subscription or a lesson card and buy other products. You will be automatically informed when your subscription or lesson card expires – if there are changes in the schedule – or if one of your lessons expires. Also, you can simply change the language to English. 

> Scroll to Step 2

Gebruik de button om je aan te melden/Use the button to sign up >

 

STAP 2

Nu je aangemeld bent en een account hebt aangemaakt kun je je aanmelden voor de lessenserie of workshop naar keuze. Deze vindt je in het rooster. Kies de lessenserie of workshop naar keuze  en er verschijnt een registratie pop up. Er wordt aangegeven of je de lessenserie of workshop naar keuze direct kunt afrekenen -(eenmaling event) of je kunt registeren -(als je al een abonnement hebt)  -of dat deze gratis is/op basis van Pay as you feel. Als je nog geen abonnement hebt, wordt je gevraagd hoe je wilt aanmelden. Kies voor ‘Kies ieuw abonnement’ en wordt je doorgeleid naar de shop.

> Scroll verder naar Stap 3

STEP 2

Now that you are logged in and have created an account, you can register for the lesson series or workshop of your choice. You will find this in the grid. Choose the lesson series or workshop of your choice and a registration pop up will appear. It indicates whether you can immediately pay the lesson series or workshop of your choice – (one-time event) or you can register – (if you already have a subscription) – or that it is free / on the basis of Pay as you feel. If you do not already have a subscription, you will be asked how you want to sign up. Choose ‘Choose ew season ticket’ and you will be redirected to the shop. 

> Scroll to Step 3

Rooster/Schedule >


STAP 3

Kies het juiste abonnement/lessenkaart en komt op d registratie en betaal pagina. Rond de betaling af. Zodra je betaling goed is verwerkt ben je aangemeld en staat jouw lessenserie of workshop in jouw account onder ‘planning’.

STEP 3

Choose the right subscription / lesson card and come on the registration and payment page. Finish the payment. Once your payment has been processed correctly, you are logged in and your lesson series or workshop in your account is under ‘planning’.